Vad är då reflexologi?

Reflexologi är nära besläktat med zonterapi. Man kan på ett enkelt sätt beskriva reflexologi som en modern form av zonterapi.

Grunden i reflexologi och zonterapi bygger på att det ger effekt genom stimulans av kroppens egna självläkningssystem. Reflexologin verkar på nervändar och energibanor över hela kroppen. Varje kroppsdel representeras i exempelvis foten av en eller flera zoner. Om det finns en obalans eller störning någonstans i kroppen, visar det sig ofta i denna zon som ömhet eller grusighet. Optimal tillströmning av blod och nervsignaler till zonen är då försämrad. När reflexologen rensar över detta område frigörs blockeringar som i sin tur stimulerar blod- och energiflödet till kroppsdelen.

Kairon Reflexologi är en unik vidareutveckling av zonterapi. Medan den traditionella zonterapin ofta slutar vid vristerna har Kairons grundare Karl-Axel Lind kartlagt zonterapin över hela kroppen och på alla nivåer: kroppsligt, mentalt och själsligt. Det gör Kairon Reflexologi till ett mycket kraftfullt verktyg för att behandla olika typer av åkommor. Kairon-reflexologin går djupare och är mer avancerad än klassisk zonterapi. Reflexologin inbjuder till förändring hos klienten; från att lindra ett specifikt besvär till att starta och stötta individens självkännedom och djupa läkning. 

Hur många behandlingar krävs det?

Även om en behandling kan göra underverk, rekommenderar jag alltid tre initiala behandlingar vartefter vi gör en utvärdering och ser om, och hur vi går vidare. Varje människa är unik och varje behandlingsplan likaså. Reflexologin når ofta djupare än enbart lindring av ett besvär; den öppnar upp för förändring i rätt riktning i den takt du själv är redo för.  De flesta upplever snabbt ett förbättrat allmäntillstånd och metoden balanserar kroppssystemen vilket ger en djup och total avslappning, som är en förutsättning för att kroppen (och själen) ska kunna återhämta sig.

En riktigt utförd behandling kan aldrig skada klienten.

Kairon reflexologi

KarlAxel upptäckte flera olika reflexologi system (kartor) på människokroppen som samspelar.

Det jag som Kairon Reflexolog gör är att hjälpa dig att komma i balans, att få de olika systemen att samarbeta.

Att återhämta sig

De flesta upplever snabbt ett förbättrat allmänntillstånd. Reflexologi ger en djup avslappning som kroppen behöver för att kunna återhämta sig.DISCLAIMER

Reflexologi (i detta innefattas även benämningen zonterapi) används inte för att diagnostisera sjukdomar. Det är inte en medicinsk behandling. Den ersätter inte konventionell medicin. Det botar inte. Vid allvarliga tillstånd vänligen kontakta din läkare. Reflexologi får enligt nuvarande svensk lag inte ges vid cancer, diabetes, epilepsi, epidemiska sjukdomar, tuberkulos, veneriska sjukdomar samt vid sjukliga tillstånd i samband med graviditet. Detta hindrar dock inte personer med dessa sjukdomar att söka reflexologisk behandling för andra åkommor. Barn under åtta år får ej behandlas i Sverige. Detta är en friskrivningsklausul som påminner om att jag inte är en legitimerad läkare och därmed inte kan ge medicinsk rådgivning eller behandling. Informationen som presenteras på denna hemsida är mina personliga åsikter sammanställt av den forskning jag läst samt de erfarenheter jag som reflexolog fått genom behandling av mina klienter. Rådgör med din läkare om du behöver medicinsk rådgivning eller behandling.